Kupaža vina…

Wine blendingU vinskom svetu pojmovi poput „kupaža”, „blend” i„cuvee” označavaju mešanje dve i više istih ili različitih vrsta vina. Naime, mogu se kupažirati ili blendirati različite sorte, različite berbe i različiti položaji iste sorte kao i različite bačve iste berbe.

Kupažiranje vina je tradicionalan postupak u proizvodnji vina koji se koristi u cilju postizanja boljeg kvaliteta vina, standardizacije kvaliteta, kao i otklanjanja nekih nedostataka vina, ali i da bi poboljšali neka sortna svojstva.

IMG_9157Blog

Pilikom kupažiranja vina različitih sorti grožđa, postižu se i različiti ciljevi. Na ovaj način mogu se dobiti tipska vina posebnog naziva ili se mogu popraviti svojstva nekog sortnog vina.

Jedna od najpoznatija je francuska kupaža „Bordo blend” (Bordeaux blend), a koj...

Više