NOVO U NAŠOJ VINOTECI

        Priča kompanije Caffè Corsini,

jedne od vodećih svetskih kompanija u oblasti kafe, je priča o ljudima i idejama.Počinje još u doba starih majstora zanata, malih porodičnih pržionica kafe,gde se recept za idealnu mešavinu smatrao najčuvanijom porodičnom tajnom i najvrednijim  porodičnim zaveštanjem, koje se prenosilo sa oca na sina.

KompanijaCaffèCorsiniosnovana je 1950 u Arezzu. Njen osnivač, Corsino Corsini, uspeo je da od male pržionice podigne kompaniju koja se  danas  smatra jednom od najvećih italijanskihkafe kompanija u svetu.

121

Caffè Corsini, uprkos svojoj veličini,   I dalje čuva karakteristike porodične proizvodnje, bazirane na  jakoj sinergiji svih ljudi koji u njoj i sa njom rade.

Caffe Corsini, to je priča o ljudima, njihovim životima, ljubavi prema kafi,  inovacijama I kvalitetu.

Filozofija kuće Corsinibazirana je na spaju strasti, posvećenosti, kvaliteta, stalnih istraživanja I inovacija, I pre svega i kao najvažnije, etičkom pristupu poslu.Zbog toga su jedan od značajnih i izuzetno aktivnih članova udruženja Faire trade i Slow food.

Share Button