Južna Afrika

Vinogradarstvo je bilo jedna od prvih delatnosti kojom su se bavili holandski doseljenici sredinom 17. veka.

Južna Afrika je bila pod velikim uticajem Engleske i do 1980. je bila veoma priznata po proizvodnji desertnih vina i Sherrya, dok je sad poznata po proizvodnji belih vina.

Primarne su dve zone:

Prva je obalna, oko većih gradova Stellenboscha, Paarla i Wellingtona, a najpoznatije vino je Constantia. Constantia je bio naziv prvog imanja u blizini Cape Towna gde su se pravila najbolja južnoafrička vina. Danas je podeljena na tri vlasnika a najveći je u vlasništvu države. Drugi je u nemačkim rukama a treći i najmanji Klein Constantia proizvodi sjajan sauvignon i chardonnay.

Druga je kontinentalna, gde je još uvek zastupljena proizvodnja desertnih vina. Primarne bele sorte su: Chenin blanc, Colombard, Muscat, Sauvignon blanc, Chardonnay. Crne sorte su: Pinotage, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot noir i Cinsault.